Odfrankowanie lub unieważnienie kredytu frankowego

Odfrankowanie lub unieważnienie umowy kredytu frankowego to dwa podstawowe roszczenia jakie przysługują osobom posiadającym kredyt w CHF. Wygrana w procesie sądowym oznacza obowiązek zwrotu przez bank niesłusznie uiszczonych rat kredytu.

Odfrankowanie kredytu indeksowanego (waloryzowanego) do CHF

Jeśli masz kredyt indeksowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego przysługuje ci prawo żądania tzw. ofrankowania kredytu lub unieważnienia umowy. Odfrankowanie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu zapisów nakazujących przeliczenie kwoty udzielonego kredytu na franki szwajcarskie oraz spłatę kredytu jako równowartości rat wyrażanych we frankach szwajcarskich. Klauzule takie w procesie sądowym należy ubezskutecznić. W konsekwencji kredyt indeksowany (waloryzowany) kursem CHF powinien być od początku traktowany jako kredyt w złotówkach oprocentowany według wskaźnika LIBOR i z zachowaniem pozostałych parametrów kredytu (oprócz indeksacji). Zabieg taki oznacza, że należy od początku ustalić wysokość rat kredytu, które będą znacząco niższe od spłacanych do tej pory przez kredytobiorcę. W konsekwencji okazuje się, że kredytobiorca spłacał kredyt w zawyżonej wysokości, a to rodzi obowiązek zwrotu przez bank nadpłaconych kwot. Więcej na temat ofrankowania umowy kredytu znajdziesz w Artykułach.  Dowiesz się tam również o najnowszych wyrokach orzekających zwrot nadpłaconych rat i ofrankowanie umów kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF.

 Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego (waloryzowanego) do CHF

W przypadku unieważnienia umowy kredytu wszystkie świadczenia jakie strony wzajemnie spełniły podlegają zwrotowi. Oznacza to, że kredytobiorca posiada względem banku roszczenie o zwrot wszystkich spłaconych rat. Z kolei bankowi przysługuje prawo żądania od kredytobiorcy zwrotu wypłaconej kwoty kredytu. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji w takiej sytuacji należy wystosować pozew o zapłatę przez bank kwoty stanowiącej sumę wszystkich uiszczonych rat kredytu. Unieważnienie umowy jest dla kredytobiorcy najbardziej korzystne pod względem ekonomicznym.

Argumenty prawne jakie przemawiają za stwierdzeniem nieważności umowy to sprzeczność umowy kredytu z prawem bankowym, zasadami współżycia społecznego, uregulowaną w kodeksie cywilnym zasadą swobody umów (naturą stosunku prawnego). Poza tym za unieważnieniem umowy przemawia obecność w umowie kredytu waloryzowanego/denominowanego do CHF tzw. klauzul abuzywnych. Za klauzule takie uznawane są zapisy umowne naruszające interes kredytobiorcy-konsumenta oraz godzące w dobre obyczaje. Postanowieniami takimi są klauzule przeliczeniowe, których podstawą jest kurs waluty obcej ustalany jednostronnie przez bank według nieznanych i nieweryfikowalnych kryteriów. Eliminacja tych postanowień z umowy kredytu oznacza, że umowa nie może być ex tunc wykonywana. Bez podstaw waloryzacji nie można bowiem ustalić wysokości świadczeń stron umowy. W takiej sytuacji nie można sięgnąć po kurs średni NBP, gdyż przepisy kodeksu cywilnego na to nie zezwalają. Więcej na temat unieważnienia umowy kredytu frankowego znajdziesz w Artykułach.  Dowiesz się tam również o najnowszych wyrokach orzekających unieważnienie umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF.

Unieważnienie umowy kredytu denominowanego do CHF

W przypadku kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego przysługuje ci roszczenie o unieważnienie umowy i zwrot uiszczonych rat kredytu. Kredytu denominowanego nie można ofrankować, gdyż w tego typu umowie kwota kredytu wyrażona jest bezpośrednio we franku szwajcarskim. Skutki i podstawy unieważnienia umowy kredytu denominowanego są co do zasady analogiczne jak w przypadku kredytu indeksowanego.

W zakładce Jak dochodzić zwrotu pieniędzy? dowiesz się jak skutecznie egzekwować przysługujące ci uprawnienia.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]